Köszöntő

A Projekt keretében kiemelt feladat a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése érdekében a nemzetközi kutatási programokban való együttműködés. Ezen cél megvalósulása esetében bővül azon nemzetközileg elismert egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások száma, melyekkel stratégiai megállapodások jönnek létre, hosszú távú K+F+I együttműködések megvalósítása érdekében.

A K+F+I együttműködések stratégiai erősítése a vállalkozásokkal, különös tekintettel a régió fejlesztési elképzeléseire szintén hozzájárul az egyetem fejlődési lehetőségeihez. Ezen cél összhangban van az intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégiával, hiszen a projekt felsorakoztatja a régió kiemelkedő szereplőit a kiválóságra épülő jövőkép megvalósítása érdekében.

Az Európai Uniós programok kezdeményezése és azokban való részvétel, mely a projekt futamideje és fenntartási időszaka alatt elsősorban a Horizont 2020 programokat hozza fókuszba jelentősen segíti az Egyetem hazai és nemzetközi K+F+I láthatóságának növelését, mely alapvetően a hazai és kiemelten nemzetközi kutatási programokban (például Horizont 2020) való részvétellel és a nemzetközi szinten is látható publikációs tevékenység fokozásában nyilvánul meg.

A kutatók felkészültségének fokozása az Európai Uniós programokban való sikeres részvétel érdekében a nemzetközi kutatásmódszertani tapasztalatok adaptációja révén a projekt jelentősen segít az Egyetem nemzetközi szerepvállalását. A Miskolci Egyetem fokozottan alkalmas lesz nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs programokban való sikeres részvételre.

A Kutatás-menedzsment kapacitások mennyiségi és minőségi bővítése, s a képzési tevékenységek eredményeként erősödik a Miskolci Egyetem sikeressége az Európai Unió által meghirdetett programokra történő pályázás területén.

A megjelölt két környezetbiztonsági kutatási terület (geotermikus energiatermelés, valamint széndioxid geológiai formációkban való elhelyezése) fejlesztése a hazai nemzetstratégiai célokhoz és az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz igazodva összhangban van a Miskolci Egyetem, és a konzorciumi partner, az INNOCENTER Nonprofit Kft. közép és hosszú távú céljaival.

 

Dr. Nyiry Attila
projektmenedzser

Kapcsolat

Miskolci Egyetem
Dr. Nyiry Attila, projektmenedzser
e-mail: nyiry.attila@uni-miskolc.hu

INNOCENTER Nonprofit Kft.
Dr. Balla László, vezető kutató
e-mail: balla.laszlo@innocenter.hu