Mutató neve

Típus

(output/eredmény)

Mértékegység

Minimálisan elvárt célérték

Célértéke elérésének időpontja

Mutató forrása

A projekt keretében képzésben, felkészítésében részt vevő személyek száma

Output

40

2015. 11. 30.

Intézményi adatszolgáltatás

A projekt során elért potenciális Horizont2020 partnerek száma

Output

db

10

2015. 11. 30.

Pályázói adatközlés, együttműködési megállapodás

A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók száma

Output

56

2015. 11. 30.

Intézményi adatszolgáltatás

A projektbe bevonásra került oktatók, kutatók, hallgatók számán belül fiatal kutatók, hallgatók száma

Output

14

2015. 11. 30.

Intézményi adatszolgáltatás, projekt-dokumentáció

A projekt során létrejött hazai és nemzetközi együttműködések száma

Eredmény

db

6

2015. 11. 30.

Projekt eredményeképpen újonnan létrejött együttműködési megállapodások

Előkészített K+F projektek (létrehozott kutatócsoportok) száma

Eredmény

2

2015. 11. 30.

Projekt leírás